วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Nonthaburi Football Club

Nickname(s) **************  The Crows

Founded  *****************   2010

Ground ******************   Nonthaburi Provincial Stadium

Chairman ****************  Wichai Sangprapai

Manager  ****************   Sunti Song-Tae

League ******************  Regional League Division 2

Nonthaburi Football Club Logo

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

Kwan Ah Marn.

Kwan Ah Marn

Kwan Ah Marn

Kwan Ah Marn [กวานอาม่าน].
: The Folk Culture Center of Mon. Pottery is on display in the ancient pattern of FJ. Sculpture, pottery that, since the Thonburi period. As firearms. The oldest in Nonthaburi province. Elaborately patterned beautiful, unique. And was used as a seal with Nonthaburi Province. A container made ??of pottery used in life such as
- Pot.
- mortar
- big water jar, And open daily.

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

Phra Sri Nakharine Princess Park.

Phra Sri Nakharine Princess Park

Phra Sri Nakharine Princess Park
Phra Sri Nakharine Princess Park [สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์].
: The park, created in an area about 102 farm at the park is a large lake of water surrounded by excursions to quiet. Garden, sundial, fountain, water medium, suitable for leisure. Open to the public daily, free of charge. The trip from Pak Kret Pier. Take the road and turn right Tiwanon at the intersection of the Baan kon Theung to about 2 km.

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Bang Khu Wiang Floating Market.


Bang Khu Wiang Floating Market

Bang Khu Wiang Floating Market

Bang Khu Wiang Floating Market [ตลาดน้ำบางคูเวียง].
: located at Khlong Bang Khu Wiang, Bang Khu Wiang. The market will open in the morning, between 06:00 to 8:00 pm people will be seasonal fruit truck to trade the same boat here. Including food and other goods. That are essential to everyday life. And every morning the monks from the temple nearby, will receive food from a small boat using a vehicle, is the image of Thai life from day to rare.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Koh Kret.


Koh Kret

Koh Kret

Koh Kret

Koh Kret (เกาะเกร็ด).
: Arising out of the canal. Shortcut from the river, on the part of the Cape. (In the reign of King end of pool, of Ayutthaya). Created a year to 2265, called "Klong Lad Klet Noi". But tides change direction later, the water flow forces and undercut bank to expand the canal wider and the earth is pointed directly into the island. Is an island of prosperity since the Ayutthaya period. Observed from various temples and monasteries on the island. (Most of the art in Ayutthaya).

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Amphoe Bang Yai.

Wat Ampawan

Wat Ampawan {วัดอัมพวัน}.
: The Ayutthaya temple is built. Formerly "Wat Bang Muang". Have interesting is the "Hotrai" is the most complete source of Thai architecture. Look like a space under a high wooden lift, roof tiles, and decorated with beautiful wood carvings. Hngrban safe door is a picture of birds, picture the sun, and moon in Hotrai is stored. Buddha wood base a lot. And much more.

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Amphoe Muang.

Travel around Amphoe Muang, Nonthaburi tourism......................


Science Museum of Mankind
Science Museum of Mankind (พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา).
: Natural History Museum is the first in Thailand. Built on 2504. There is a style 2 storey buildings, arranged on the floor as shown Poocneiwanetu like Buddha in various modern and ancient porcelain of thousands. Ground floor is the venue of the world came about, life, plants, animals, people, art and commodities, from past to present. The museum is free, open Tuesday - Saturday (times 08.30-16.30 hrs) and closed Sunday - Monday and holidays.


Wat Chotikaram
Wat Chotikaram (วัดโชติการาม ).
: The old temple, formerly known as Wat Sam Chain, Year Built about 2350. Something interesting inside the temple is the temple built carefully decorated with stucco work patterns are very beautiful. Sanctuary of the temple wall paintings from the 4 on the floor to ceiling, carved wooden doors are beautiful. And images back door as vase paintings, colors, flowers, flower ceiling. Insert a picture of poultry, which are beautiful to see the hard.


Wat Phra Sat
Wat Phra Sat (วัดปราสาท).
: The temple is carved with designs of front stairs. And the gate of the temple, the construction of a delicately Ayutthaya art form. Within the church the statue of old Ayutthaya. And "Tham Mas" very beautiful, the old is difficult to see the ancient. There are murals written in Ayutthaya, and a mural of the oldest temple in the province. The resources of interest.


Wat Chuampuwake
Wat Chuampuwake (วัดชมภูเวก).
: Is the old temple, built around year 2300. Created in the Ayutthaya period. Inside the temple is a beautiful temple (Built 2520) the second Thai-style space under a high floor and walls inside the temple. The mural is a picture about the story of Buddhism Inside the temple there and what's interesting is a standing Buddha, 2 piece and pagoda called "Phra Mu Tao" created when the 2460 Act (assuming that Collected within the pagoda keep the relics of the Buddha.